Gjensidige: 200-årsjubileum

Utfordring: Gjensidige ønsket å markere sin 200 års historie som begynte med at norske bønder gikk sammen om å dele risiko og lage en felles forsikringsordning mot brann på gården.

Løsning: Gjennom en reklamefilm ser eventyrfigurer fra 1800-tallet på framtida med datidens øyne. Budskapet er at det tradisjonsrike selskapet er godt forberedt til å sikre liv, helse og verdier for privatpersoner og bedrifter også i de neste 200 år. 

Parallelt med filmen ble det lansert en rekke eksterne kommunikasjonsaktiviteter i sosiale medier og egne kanaler.

Gjensidige: Kundeutbytte 2014

Utfordring: Gjensidige er det eneste forsikringsselskapet som i gode år deler overskuddet med kundene sine. Problemet har vært å kommunisere dette på en måte som gjør at forsikringskjøperne forstår det.

Løsning: Vi trengte derfor en enkel, engasjerende og oppmerksomhetsskapende fortelling som kunne formidle budskapet – og vi måtte gjøre det med et investeringsnivå 25 % lavere enn året før. Fortellingen fant vi gjennom å la Olsenbanden gjenoppstå i 2014 for å gjøre nok et mislykket kupp.

Resultat: Filmen har levert fantastiske tall både på budskapsforståelse, avsenderidentitet og liking. Høsten 2014 ble den av Kampanjes «Reklamebørsen» kåret til vinner foran andre store filmer, tross lavest spredningsbudsjett. Kampanjen, bestående av film, bannere, nyhetsbrev, SoMe og spill, genererte mer enn 890 000 besøk til gjensidige.no. En økning på 197 % sammenlignet med fjorårets kundeutbytte-kampanje.

Gjensidige: Raskere enn Egon Olsen?

Utfordring: I tillegg til Olsenbandens kupp på TV, ønsket Gjensidige å styrke oppmerksomheten rundt kundeutbytte også på nett og generere trafikk til gjensidige.no.

Løsning: Et spill hvor du måler skapsprengerkrefter med selveste Egon Olsen. Uansett om du klarte det eller ikke, ble du eksponert for det samme budskapet: Det finnes en enklere måte å få en del av Gjensidiges overskudd, nemlig å flytte forsikringene dine til oss.

Resultat: Spillet genererte 150 662 unike besøkende, 1 875 timer brukt på siden og 32 592 epost-leads.

 

 

 

 

 

Gjensidige: L-appen

Utfordring: Få flest mulig unge til å ta i bruk Gjensidiges nye plattform for unge sjåfører: L-appen.

Løsning: Gjensidige er det eneste forsikringsselskapet som gir rabatt på bilforsikring til kunder som er godt forberedt. Øvelseskjører man 2000 kilometer før man tar lappen får man 20% rabatt på bilforsikring. For å kommunisere dette til kommende sjåfører lanserte vi L-appen. En app (til iOS og Android) som lar alle som øvelseskjører logge kilometer, hva de har trent på og få nyttige tips underveis. Som et incentiv til å ta i bruk appen lot vi kilometertelleren generere lodd. Premien? En splitter ny Mini-One som vinneren kunne ta i bruk så fort lappen var i boks.

Resultat: Tall per 1. mai 2016: 41 905 nedlastinger, 2 100 000 registrerte kilometer (53 ganger rundt jorden). Appen har blitt et bevis på at selv lavinteresse-kategorier som forsikring kan skape langvarige forhold til unge målgrupper, så lenge man leverer relevante tjenester. Mediemix: Instagram, Facebook, YouTube, bannere og egne flater.

Gjensidige: Helse 55+

Utfordring: Ingen liker å tenke på forsikring. Ingen liker å tenke på alderdommen. Og ingen liker å bli plassert i «godt voksen»-båsen. Vår oppgave var å lansere et nytt og litt komplisert produkt knyttet til dette følsomme temaet. Ved hjelp av undersøkelser fant vi en viktig innsikt: Voksen for alderen er en kjempefin følelse så lenge du er under 20 – så snur det, og resten av livet føler vi oss yngre enn vi er.
 
Løsning: Vi valgte å bruke innsikten til vår fordel. At så mange i 50-, 60- og 70-årene føler seg yngre enn de er, er veldig positivt.  Helse 55+ er skreddersydd for å hjelpe dem med å bevare den følelsen. Løsningen ble å hylle og vise frem denne positive holdningen.

 

       

 

Gjensidige: Innbo Ung

Utfordring: De fleste unge mennesker som bor i egen leilighet har ingen anelse om hvor store verdier de faktisk sitter på, og har derfor heller ikke en skikkelig innboforsikring. Ved å sniktitte inn i Geir og Odas leilighet ønsker Gjensidige å gi målgruppen større forståelse av innboverdier, og kanskje en liten vekker som viser behovet for Gjensidiges nye forsikring: Innbo Ung.

Løsning: En konkurranse som er en svært enkel internettversjon av «Bønneglasset», hvor man skal gjette hvor mange bønner som er i et syltetøyglass. Den som gjetter nærmest riktig innboverdi vinner en valgfri gjenstand fra leiligheten som premie. Premiene spenner fra String-hyller til en nostalgisk Super Nintendo fra ‘91.

Å treffe på krona er ingen enkel oppgave. Derfor hjelper siden deg nærmere svaret med morsomme hint og minner målgruppen på at innbo som ligger i skuffer, skap og under senga har en tendens til å bli glemt.

Resultat: Det viste seg at innsikten stemte; 41 % av deltagerne underslo verdien med over 100 000 kr på første forsøk, 25 % av deltagerne underslo verdien med over 200 000 kr på første forsøk.