Kirkens SOS: Vi er her. Alltid.

Utfordring: Julen er en tung høytid for mange. Gjennom sosiale media ønsker Kirkens SOS å vise at de også er tilstede i denne perioden.

Løsning: En enkel liten film tilpasset Facebook's format, det vil si at budskapet kommer like godt frem med lyd som uten. Animasjon ble valgt for å kunne berøre et vanskelig tema uten å fremstå for mørk.

Resultat: Filmen ble godt mottatt og fikk god organisk spredning, ikke minst takket være et stort antall delinger på Facebook.