Mediebedriftenes landsforening

Mediebedriftenes landsforening

Hvert år arrangerer Avis i Skolen en nasjonal avisuke for elever på klassetrinn 4, 6 og 9. I samarbeid med avisene tilbys et undervisningsopplegg med avis som pensum. Målet er at elever på ulike klassetrinn skal beskjeftige seg med avis på ulike plattformer. Mer enn 480.000 aviser og 85.000 oppgavehefter ble delt ut i årets avisuke, og over 1400 skoler deltar. Bak Avis i Skolen står Mediebedriftenes Landsforening.