Meny: Fersk fisk og skalldyr

Meny

Meny ønsket å befeste sin posisjon på fersk fisk og skalldyr, i et marked som i lang tid har handlet mest om lave priser og industriprodukter, og hvor den gamle fiskehandleren bare er et vagt minne. Som markedsleder og den viktigste kanalen for fersk fisk, ønsket vi å snakke på en måte som gjorde det norske fiskeriet viktig og med en stemme som hørte en markedsleder til. Vår innfallsvinkel: Fortelle at i fiskerinasjonen Norge, er den største fiskehandleren av fersk fisk og skalldyr kjent som daglivarekjeden Meny.