Posten/Bring: Ingen kjenner Norge bedre

Utfordring: Posten og Bring hadde et behov for å tydeliggjøre konsernets retning innen fremtidens post- og logistikk, deres miljøsatsing, og ikke minst den stoltheten som medarbeiderne har for den viktige jobben de gjør.

Løsning: Da vi begynte å jobbe med problemstillingen, ble det fort klart for oss at Posten Norge er vel så mye et kunnskapskonsern, som et post- og logistikk konsern. Og at det finnes svært mange bevis for denne kunnskapen. Våre undersøkelser viste også at det er ingen andre selskaper som scorer så høyt, og som har samme troverdighet som Posten på å ”kunne” Norge. Dette ble utgangspunktet for vårt nye konsept for Posten og Bring: «Ingen kjenner Norge bedre»

«Ingen kjenner Norge bedre» er navet i kampanjen, og blir tatt ut på film, annonser og radio. I tillegg er det utviklet en egen SoMe-aktivitet hvor vi ønsker å involvere publikum på deres kunnskap om Norge gjennom Postens Norgesquiz «ingenkjennernorgebedre.no»