Thon Hotels

Hvordan bevise for enda flere at det finnes veldig mange gode grunner til å velge Thon Hotels? Jo, ved å la de erfare det selv!

Priser:
Gull i kategorien "Reise, transport og kjøretøy" - Max Marketing Mix 2018
Vinner av spesialprisen "E-post" - Max Marketing Mix 2018
Sølv i kategorien "Mediekampanje" - Medieprisen 2018