Trygg trafikk: Barn i bil

Utfordring: Undersøkelser viser at småbarn ikke festes på riktig måte i bilsetet. Alt for ofte strammes ikke beltet skikkelig til, både over skuldre og ikke minst over magen. Bare litt slakk i beltet kan føre til svært alvorlige skader. Trygg Trafikk ønsket å lage en kampanje spesielt rettet mot småbarnsforeldre som tok tak i denne utfordringen, både for å motivere til riktig sikring av barn i bil – og for å øke kunnskapen rundt konsekvensene

Løsning: Vi ønsket ikke å moralisere, men snarere motivere ved å vise hvor lite som skal til for å øke barnas sikkerhet. Vår idé var derfor å ta tak i den lille ”slakken” på bilbeltet og skape en tydelig og pedagogisk forståelse av konsekvensen.

Resultat: Filmen spredte seg svært raskt og effektivt på sosiale medier, og har nå nådd 1 000 000 personer. Spredningen har kun hatt kr 1000,- i betalt støtte, slik at dette har vært tilnærmet 100% organisk spredning.