Vi skal vite, ikke tro

Ernö Läbs er vårt innsiktslaboratorium. I Läbs jobber vi med innhenting og analyse av data, med fokus på å finne ny innsikt og kunnskap. Läbs har et særskilt fokus på å identifisere hvilke muligheter en merkevare har for å påvirke konsumenter, tydeliggjøre sitt konsept og skape vekst.

I Läbs har vi tilgang til syndikerte undersøkelser fra Kantar og Nielsen, i tillegg til at vi skreddersyr egne undersøkelser for kunder. Som del av dette tilbyr vi blant annet:

Investeringsanalyse
Segment og målgruppeanalyse
Driveranalyse
Kategorianalyse

Vi har etablert Läbs fordi Ernö ikke bare er et kreativt miljø, men også grunnleggende opptatt av innsikt og analyse. Vi vil tilby den strategiske, kreative, teknologiske og operative kompetansen som forventes av oss. Da blir også empiri viktig. Det betyr i praksis at vi bruker data og analyser for å få innsikt og kunnskap om konsument, kultur og kommersiell virkelighet. Dette danner grunnlaget for solide strategier og utviklingen av effektive kommunikasjonskonsepter.

Det handler kort og godt om å sikre at du gjør de riktige tingene, tar de riktige valgene og har fokus på de riktige områdene.