Folk forklarer for folk

Gjensidige kundeutbytte

Selv om kjennskapen til kundeutbytte er høy, kan det være vanskelig å forstå hvordan det faktisk fungerer. Alle har ulike interesser, alle lærer forskjellig – så hvorfor forklare noe på bare én måte?

Løsningen ble å lage mange forskjellige forklaringer, med utgangspunkt i personen som fremfører den. Resultatet ble et knippe filmer tilrettelagt for både liten og stor skjerm, og små og store målgrupper. Alle filmene lander i en nettside der du kan se flere forklaringer og sjekke hvor mye kundeutbytte du selv ville fått.Utfordring: 
Kjennskapen til kundeutbytte blant ikke-kunder har nådd stadig nye høyder, men fra 2016 til 2017 så vi en nedgang på 10 % blant unge mellom 18 og 29 år. Det var derfor et prioritert mål å snu denne utviklingen. I tillegg ønsket Gjensidige å nå spesielt bønder og næringsliv.

Løsning:
Studier viser at mennesker lærer bedre ved å få presentert samme innhold på flere ulike måter. Vår løsning ble derfor å lage ulike forklaringer, med utgangspunkt i personene som forklarer.

Fordi en av de gruppene Gjensidige ønsket fokus på var ungdom, ble det inngått samarbeid med influensere med nedslagsfelt i unge målgrupper. Disse ble en naturlig del av ni ulike filmer, med ni ulike karakterer, som forklarte kundeutbytte på hver sin måte.

Filmene lå på en kampanjeside, og endte i en oppfordring til å sjekke hva de selv kunne ha fått i kundeutbytte. 

Resultat:
Folk forklarer oppnådde imponerende resultater med et vanskelig budskap. 

Overordnet klarte vi ikke bare å stoppe trenden, men oppnådde en økning i kjennskap på hele 14 %. Dette vet vi er vanskelig: Vi skal få unge mennesker til å få kjennskap til en spesifikk fordel hos et selskap de ikke er kunde i, i en bransje de ikke har interesse for. 

Kampanjen hadde en oppmerksomhet på 33 % i målgruppen under 29 år. Blant de som hadde blitt eksponert for kampanjen var kjennskapen hele 71 %! 

Ved siden av kjøpte plasseringer for filmene, la influensene ut egne poster som samlet hadde en reach på 166 488.

Blant de som hadde sett filmene mente 88 % at Gjensidige hadde lykkes å nå frem med budskapet. 42 % av de som hadde sett kampanjen hadde fått et mer positivt inntrykk av Gjensidige. 40 % av de som hadde sett kampanjen, men ikke var kunde i dag, svarte at de som følge av det de hadde lært ville vurdere å bli kunde. Avsender-ID var på 71 % (testet uten logo eller uttale av Gjensidige). Totalt oppnådde kampanjen 22 537 417 eksponeringer, og filmene oppnådde samlet 7 millioner fullførte visninger, hvorav 1,9 millioner var lengre fullversjoner. 


Syngende Staysman

Artige Adam og Tore

Idylliske Ida

Taktiske Thorir