Postens ambassadører

Posten informasjonsfilmer

Posten har til enhver tid behov for å formidle informasjon av ulik karakter til kundene sine. Til å hjelpe oss med denne oppgaven valgte vi å å gi liv til en kjent og kjær «Posten-ambassadør». Uttakene består av en rekke korte filmer tilpasset Postens «always on»-løp på sosiale medier og skjermer som finnes på postkontorene.


Et utvalg postkasser i en film.

Sendefrist

Oppbevaring

Folkeregisteret

Ekspress