Undervisningsopplegget som tok av

«Delbart?» for Kripos/Politiet

«Delbart?» er et interaktivt undervisningsopplegg utviklet av Ernö for Kripos/Politiet. Målet er å lære ungdom å være kritiske til hvilke bilder de tar, har og deler. Over 3 000 skoleelever vil få besøk i 2019, men siden kampanjen har fått svært stor oppmerksomhet siden lanseringen, har allerede flere millioner vært eksponert for det viktige budskapet.Utfordring:
Kripos ønsket å utviklet materiell i forbindelse med en landsdekkende ungdomsskoleturné der målet var å forebygge, og beskrive konsekvensene av, ulovlig bildedeling på nett. Ernös svar ble å skape et interaktivt undervisningsopplegg. For å holde på elevenes fokus, bestemte vi oss for å spille på lag med hovedverktøyet for ulovlig bildedeling. Mobilen.

Løsning: 
Vårt svar ble å skape et interaktivt undervisningsopplegg. For å holde på elevenes fokus, bestemte vi oss for å spille på lag med hovedverktøyet for ulovlig bildedeling. Mobilen.

«Delbart?» er basert på en 15 minutters kortfilm hvor elevene møter Kaisa – en 15 år gammel jente som opplever sitt verste mareritt. Historien er basert på ekte hendelser, og tydeliggjør hvor raskt spredning skjer. Filmen er oppstykket i ti spørsmålssekvenser. Hver elev må ta stilling til de samme problemene Kaisa står ovenfor. Svarene blir avgitt anonymt på mobilen, og resultatene fremkommer etter hver film-/spørsmålsekvens. Dette gir Kripos muligheten til å skape diskusjoner, samt kartlegge ungdommens kunnskap. Samme kveld får foreldrene presentert resultatene.


Casefilm

Kampanjen har fått stor oppmerksomhet i både nasjonale, regionale og lokale medier.