En helmaks kundefordel, tydeligere fortalt

Gjensidige Olsenbanden

Gjensidige utbetalte sitt første kundeutbytte i 2007. De første kampanjene om denne unike kundefordelen, fikk likevel ikke den budskapsforståelsen og kjennskapen man hadde håpet på. 

Da Gjensidige kom til Ernö, ble derfor kundeutbytte den første oppgaven. Og for å gjøre en fem år lang suksesshistorie kort: Gjennom enkel og tydelig kommunikasjon, der Olsenbanden forsøker å kuppe et tomt hvelv, fikk historien om kundeutbytte endelig forståelsen og oppmerksomheten den fortjente.Utfordring: 
Gjensidige er det eneste forsikringsselskapet som i gode år deler overskuddet med kundene sine. Problemet har vært å kommunisere dette på en måte som gjør at forsikringskjøperne forstår det.

Løsning: 
Vi trengte derfor en enkel, engasjerende og oppmerksomhetsskapende fortelling som kunne formidle budskapet – og vi måtte gjøre det med et investeringsnivå 25 % lavere enn året før. Fortellingen fant vi gjennom å la Olsenbanden gjenoppstå i 2014 for å gjøre nok et mislykket kupp.

Resultat: 
Filmen har levert fantastiske tall både på budskapsforståelse, avsenderidentitet og liking. Høsten 2014 ble den av Kampanjes «Reklamebørsen» kåret til vinner foran andre store filmer, tross lavest spredningsbudsjett. Kampanjen, bestående av film, bannere, nyhetsbrev, SoMe og spill, genererte mer enn 890 000 besøk til gjensidige.no. En økning på 197 % sammenlignet med fjorårets kundeutbytte-kampanje.


Casefilm om Gjensidiges kundeutbytte