Fra likegyldighet til noe vi kan samle oss om

Forsvaret

Ernös kommunikasjonskonsept for Forsvaret har oppnådd resultater som få andre kan vise til. Caset er blant annet premiert med Grand Prix i effektkonkurransen Stella. Det viktigste er likevel hvordan «For alt vi har. Og alt vi er.» har fått folk til å tenke annerledes om Forsvarets viktighet. 


Casefilm

Utfordring: 
Da arbeidet med nytt kommunikasjonskonsept startet i 2010 var det en for stor grad av likegyldighet til Forsvaret i Norge. Forsvarets rolle og viktighet var ikke tydelig for det norske folk. Det var for mange som tenkte: Dette angår ikke meg.

Løsning: 
For å skape økt oppmerksomhet og legitimitet, ønsket vi ikke bare å gjøre Forsvaret viktig i et nasjonalt perspektiv, men også viktig for oss alle som enkeltmennesker. Forsvaret er en nasjonal beredskap på vegne av oss alle, med svært viktige oppgaver både til lands og til havs. Denne ble kjernen for både omdømmekommunikasjon og rekruttering til Forsvarets mange utdanninger.


Rekruttering

Film – Omdømme