En snart 400 år gammel kunnskapsbedrift

Kommunikasjonskonsept Posten

«Ingen kjenner Norge bedre» så dagens lys da Ernö fikk oppgaven med å utvikle et nytt kommunikasjonskonsept for Posten/Bring. Vår hypotese var at Posten vel så mye er en kunnskapsbedrift, som et post- og logistikk-konsern. Posten kjenner landet og menneskene som bor her bedre enn de fleste, og kunnskapen finnes i alle deler av virksomheten, fra ledelsen til det lokale postbudet.Utfordring: 
Posten hadde et behov for å tydeliggjøre konsernets retning innen fremtidens post- og logistikk, deres miljøsatsing, og ikke minst den stoltheten som medarbeiderne har for den viktige jobben de gjør.

Løsning: 
Da vi begynte å jobbe med problemstillingen, ble det fort klart for oss at Posten Norge er vel så mye et kunnskapskonsern, som et post- og logistikk konsern. Og at det finnes svært mange bevis for denne kunnskapen. Våre undersøkelser viste også at det er ingen andre selskaper som scorer så høyt, og som har samme troverdighet som Posten på å ”kunne” Norge. Dette ble utgangspunktet for vårt nye konsept for Posten og Bring: «Ingen kjenner Norge bedre»

Resultat: 
87 % oppga at filmen etterlater et positivt inntrykk av Posten/Bring
89 % oppga at filmen fikk frem at Posten/Bring utfører en viktig rolle


Omdømme, nye tjenester

De siste årene har vi hjulpet Posten med å lanserer en rekke nye og enkle tjenester under «Ingen kjenner Norge bedre»-konseptet. Vi har også laget en ny omdømmefilm som inneholder mange av de nye tjenestene, både de som er lansert og de som fremdeles er under utvikling.


Lansering, ny tjeneste