Bedriftenes forlengede arm

Nordisk konsept for Bring

Ofte kan Bring være det eneste fysiske kontaktpunktet mellom sine kunder og deres kunder. I det øyeblikket Bring tar over en pakke, opptrer de ikke lenger bare på vegne av seg selv, men på vegne av dem. Da forvalter de ikke lenger bare sin egen merkevare, men også kundens. Brings egne undersøkelser viser at så mange som syv av ti som handler på nett, ser på leveransen som den viktigste delen av handleopplevelsen. Med dette som bakteppe utviklet Ernö konseptet «Når vi jobber for deg – blir vi deg»

Konseptet skal bidra til å synliggjøre og forsterke Brings rolle som strategisk partner og logistikkleverandør i det nordiske markedet.


Casefilm