Når den beste sammenligningen er deg selv

Fjordland i skål

Fjordland i skål er Fjordlands enkleste middager. Men hvordan kommuniserer man dette når Fjordland allerede er kjent for å være enkle? Løsningen ble å sammenligne Fjordland i skål med Fjordland – eller sagt på en annen måte: Fjordland i skål – enda enklere. Ernö har så langt produsert to konseptfilmer, i tillegg til en rekke produktnære uttak tilpasset utendørs og sosiale medier.
Til lanseringen av Tortellini arrangerte vi en enkel konkurranse på Facebook med kinobilletter som premie. Mottakeren skulle løse anagram-gåter der svaret alltid var det samme; Tortellini.