Kampanjen bak årets markedsfører 2019

ThonTester

Noen idéer krever mer å gjennomføre enn andre – og ThonTester er en slik idé. Kort fortalt handler det om å invitere folk til å teste ut hotellrommene gratis – mot en anmeldelse av oppholdet. For å lykkes måtte både Thon, Ernö og de andre samarbeidspartnerne overkomme mange små og store utfordringer. Heldigvis har innsatsen gitt imponerende resultater.Utfordring:
Thon Hotels har de siste årene pusset opp sine 70 hoteller for nesten 1,4 milliarder kroner. Problemet var bare at veldig få hadde fått det med seg. 

De som aldri hadde bodd på Thon Hotels, så på det som en umoderne og kjedelig hotellkjede. Men de som hadde bodd der, rangerte kjeden meget høyt på de viktigste driverne for valg av hotell.

Det var med andre ord et stort gap mellom markedets oppfatning og de besøkendes opplevelse. Vi måtte bevise for enda flere at det finnes veldig mange gode grunner til å velge Thon Hotels, og gi merkevaren sårt trengt oppmerksomhet.Løsning:
Vi sjekket belegget på hotellene og så at nesten alle har ledig kapasitet hver natt. Så vi tenkte: Hvorfor ikke bruke ledige rom til å gi de som ikke kjenner oss en positiv Thon-opplevelse? 

Vi inviterte hele det norske folk til å bli en ThonTester, og få muligheten til å bo en natt gratis, mot at man anmeldte opplevelsen.

Av 87 296 registrerte, fikk 2 000 muligheten til å være ThonTestere. Anmeldelsene deres ble så spredd til resten av Norge via SoMe, VG-content, utendørs, bannere og radio.