Vi har vekket ulven!

OBOS, Ny bydel

Obos skal bygge en helt ny bydel på Ulven i Oslo. Over flere år skal et gammelt industriområde i et tungt trafikkert strøk, utvikles til en ny og grønn bydel. Ernö fikk oppdraget med å få folk til å se det fine resultatet for seg.Utfordring:
Tre og en halv kilometer fra Oslo sentrum skal OBOS bygge 3 000 boliger og skape en grønn bydel for nye generasjoner Oslo-beboere. I dag er det en 280 mål stor tomt med industrianlegg, lagerbygg, ramper, lastebiler, asfalt og betong.

Gjennom innsikt og analyse avdekket vi at Ulven var et område svært få mennesker kjente til. Utfordringen var todelt. Vi måtte bygge kjennskap til området før vi kunne bygge kunnskap om den nye bydelen.

Løsning:
Kommunikasjonen måtte evne å trigge mottakers nysgjerrighet på noe som ennå ikke er konkret. Ettersom Ulven er ukjent for folk flest, måtte kommunikasjonen evne å både forklare hvor Ulven faktisk er, vise hvor tilgjengelig og sentralt Ulven vil være og motivere til å bo i en helt ny og grønn bydel.

Vi delte kommunikasjonen inn i to faser:

Fase 1: Kjennskapsfasen: Kjennskap til Ulven som område, dets sentrale beliggenhet og den grønne forvandlingen som snart skulle skje.

Fase 2: Kunnskapsfasen: Kunnskap om selve prosjektet, leilighetene og prisene. Vi utviklet konseptsetningen «OBOS vekker Ulven» og utarbeidet kommunikasjonsløsninger som leverte på de ulike fasene. Kommunikasjonen gikk over flere kampanjepulser, første puls i februar 2017, seneste puls september 2018.

Resultat:
Kampanjen må måles ut ifra konkrete salgstall. Alle leiligheter i første salgstrinn (141 stk) ble solgt ifm første salgsmøte. Medialt ble utendørs og SoMe de ledende kanalene. Effektmålinger via Penetrace viser til svært høy budskapsforståelse og avsender-ID, både for Obos som brand og for Obos Ulven som prosjekt.